Dziedziny zastosowań Quanteca

Quantec to urządzenie radioniczne, umożliwiające zdiagnozowanie anomalii organizmów żywych, a następnie pobudzające je swoim działaniem.

Działanie urządzenia zostało udowodnione naukowo. Zgodnie z tymi badaniami dowiedziono, iż każdego człowieka otacza biologiczne pole energetyczne (tzw. biopole), wytwarzane samoczynnie przez organizm. Podstawą prawidłowego i zdrowego funkcjonowania człowieka jest równowaga biopola, stąd też jakiekolwiek jego zakłócenia dowodzą istnienia anomalii. Z kolei gdy istniejące zakłócenia zostaną usunięte powraca równowaga fizyczna i psychiczna.

Quantec, dzięki swoim unikalnym właściwościom, pozwala na usuwanie wszelkich zachwiań równowagi biopola, bez względu na źródło ich pochodzenia. Co najważniejsze pobudzanie przy pomocy urządzenia Quantec jest bezinwazyjne i polega na wykorzystywaniu naturalnych własności organizmu, bez konieczności ingerencji chirurgicznej czy też wykonywania innego typu zabiegów.

Quantec a Psychosomatyka

W 1818 roku J.Ch. Heinroth wprowadził do medycyny pojęcie psychosomatyki, która skupia się na wpływie czynników psychicznych na organizm człowieka. Ciało (z greckiego „soma”) jest integralnie związane z duszą (z greckiego „psyche’). Jeśli istnieją czynniki, które w stały sposób oddziałują negatywnie na duszę traci ona swą harmonię, co skutkuje działaniem psychosomatycznym objawiającym się w sferze fizycznej poprzez np. choroby.

Quantec pozwala na wyczytanie z anomalii fizycznych problemów trawiących duszę. Filozofia ta zakłada, że gdy uskarżamy się na zęby najprawdopodobniej mamy ciężki do zgryzienia problem. Przy bólach kręgosłupa możemy zakładać, że brak nam sił na wprowadzenie naszych zamiarów w czyn. Gdy mamy problem z „przełknięciem” jakiejś sytuacji lub „strawieniem” jakiejś osoby najpewniej objawi się to wkrótce problemami z gardłem lub żołądkiem. Jeśli dawanie jest trudnością odbije się to zaparciem, a jeśli oddaje się zbyt pochopnie – rozwolnieniem. Taką korelację między sferą psychiki a fizycznością możemy znaleźć w przypadku każdej anomalii.

Quantec a medycyna weterynaryjna

W przypadku zwierząt nie istnieją bariery psychiczne ograniczające prowadzenie terapii metodą biokomunikacji. Stąd też Quantec na zwierzęta działa w wyjątkowo skuteczny sposób (podobnie jak i na rośliny).

Quantec a rolnictwo i leśnictwo

Quantec, podobnie jak ludzie przyczyniający się swoimi działaniami do dobrego rozwoju roślin (szczególnie takich, które pozornie nie rokowały już szans na przeżycie), wykorzystuje szczególną umiejętność biokomunikacji z organizmami roślinnymi. Dzięki takiej właściwości Quantec jest w stanie przyczynić się do pokonania problemów, nawet na większych obszarach.

Quantec a środowisko

Oddziaływanie Quantec można porównać z tzw. „efektem motyla”. Naukowcy dowodzą, że źródłem huraganu może być podmuch wykonany ruchami skrzydeł motyla. Podobnie Quantec drobnym oddziaływaniem przynosi duże efekty, nawet w skali makro.

Neutralizacja elektrosmogu

Badania naukowe przeprowadzone w w Catholic University of America w Waszyngtonie dowiodły, że urządzenia wykorzystujące biały szum diodowy mają potencjał neutralizowania efektów elektrosmogu.

Oczyszczanie zbiorników wodnych

Niemiecki Berlin w przeszłości nie mógł sobie poradzić z zanieczyszczeniami i przykrym zapachem z dwóch zbiorników wodnych zlokalizowanych w obrębie osiedli mieszkalnych na terenie miasta. Nie pomagały tradycyjne metody stosowane przez specjalistów. Dopiero gdy jedna z wynajętych firm zastosowała Quantec zauważono wyraźną poprawę, a w ciągu trzech tygodni zapachy i zanieczyszczenia znikły, ustępując miejsca rybom i przyrodzie wodnej. Władze Berlina wystosowały pisemne podziękowania za rozwiązanie tego problemu (można je przeczytać po kliknięciu tutaj).

Quantec to szansa dla osób, które pragną zdecydowanych zmian w swoim życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone dla QUANTEC GmbH, który jest jedynym właścicielem znaków towarowych i dokumentacji technicznej.