Eksperyment Rene Peoc’ha

Francuski badacz Rene Peoc’h prowadził eksperymenty badające istnienie interakcji pomiędzy białym szumem a świadomością organizmów. Przeprowadzając jeden z takich eksperymentów udowodnił, wykorzystując dosyć prosty mechanizm, że istniejąca niewątpliwie interakcja pomiędzy świadomością organizmów żywych a białym szumem nie ogranicza się wyłącznie do świadomości człowieka, tylko ma znacznie szerszy krąg potencjalnych odbiorców.

rys. 1

Badacz eksperyment poprzedził przygotowaniami, w czasie których zbudował w pierwszej kolejności robota, sterowanego za pomocą białego szumu diody. Następnie, już w ramach zasadniczej części eksperymentu, dążył do tego, aby ptasie pisklęta uznały zbudowanego robota za swoją matkę. Realizując swój eksperyment oparł się na wynikach doświadczeń Konrada Lorenza, który udowodnił na przykładzie gęsi gęgawych, że do osiągnięcia tego celu wystarczy by robot jedynie poruszał się w pobliżu inkubatora, gdyż pierwszy poruszający się obiekt, jaki pisklęta zobaczą po wykluciu się z jajek zostaje przez nie uznany za matkę. W pierwszej części eksperymentu Peoc’ha klatka była pusta (Rysunek nr 1).

rys. 2

Natomiast w drugiej części eksperymentu Peoc’h wykazał, że gdy w klatce przebywały pisklęta (rys. 2), wydawało się, że robot mimowolnie przebywał w ich bezpośredniej bliskości. Przyczyną takiego stanu było nieświadome, a przy tym kierowane wewnętrznym instynktem życzenie piskląt, które bezpośrednio oddziałuje na robota, wywołując jego ruchy. Mówiąc dokładniej teza postawiona w wyniku eksperymentu zakłada, iż wywodzące się z instynktu przekonanie piskląt, iż robot jest ich naturalną matką wytwarza niewidoczne pole, obdarzone własnym zasobem inteligencji, a dokładniej mówiąc zawiera informacje, o tym jak biały szum samoistnie steruje robotem, działając zgodnie z instynktownym żądaniem piskląt i czyniąc jednocześnie temu żądaniu zadość.

Wyniki tego eksperymentu, przeprowadzonego przecież na zwierzętach, można rozciągnąć na istnienie podobnego oddziaływania u wszystkich organizmów żywych. Można więc założyć, że dzięki białemu szumowi wytwarzanemu przez Quantec można zasymulować interakcję łączącą matkę i dziecko.

Quantec to szansa dla osób, które pragną zdecydowanych zmian w swoim życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone dla QUANTEC GmbH, który jest jedynym właścicielem znaków towarowych i dokumentacji technicznej.