Logika dostępu diody

Rozważając zagadnienie białego szumu, warto zastanowić się, jakie posiada właściwości i z czym można go powiązać. Biały szum odpowiada właściwościom cząsteczek kwantowych, a jego zastosowanie można połączyć z logiką dostępu.

Spróbujmy wyjaśnić, co to jest logika dostępu, odwołując się do pewnego analogicznego porównania. Quantec opiera swoje działanie na logice dostępu, a wytłumaczenie tego laikowi jest naprawdę skomplikowane.

Chodzi mianowicie o powiązanie białego szumu z komputerem. Z racji wspomnianych trudności doszło do sytuacji, że jeszcze nie tak dawno oryginalny quantec był jedynym urządzeniem wykorzystującym tą technologię. Współcześnie wiele się zmieniło. Wykorzystujące diody z białym szumem urządzenie ma obecnie na rynku największe osiągnięcia.

Załóżmy, że dla określonego klienta poszukujemy idealnego koloru, który mógłby go energetyzować z jednej strony, z drugiej natomiast mieć na niego harmonizujący wpływ. W celu znalezienia takiej barwy wykorzystuje się znajdującą się w komputerze bazę danych. Polega go na tym, że należy znajdujące się w niej do sprawdzenia kolory połączyć z białym szumem.

Załóżmy także, że chcemy przetestować pięć kolorów. Co się wówczas dzieje? Dochodzi do podziału spektrum szumu diody na pięć odmiennych pasm częstotliwości, które za sprawą software quantec otrzymują odpowiednie numery, a one z kolei są przyporządkowane odpowiednim kolorom z bazy danych. Biały szum był wcześniej równomiernie rozłożony na wszystkie pasma częstotliwości.

Co się dzieje, gdy z białym szumem zostanie połączona świadomość? Dochodzi do wzmocnienia szumu w jednym paśmie o wiele mocniej w odniesieniu do wszystkich innych. Zadanie quantec jest już teraz proste i polega na znalezieniu koloru, który odpowiada temu pasmu częstotliwości. W celu wysłania komunikatu biały szum wykorzystuje nieświadomość.

Quantec to szansa dla osób, które pragną zdecydowanych zmian w swoim życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone dla QUANTEC GmbH, który jest jedynym właścicielem znaków towarowych i dokumentacji technicznej.