Neutralizacja promieniowania telefonów komórkowych

Maszty nadawcze firm zajmujących się telefonią komórkową mają szkodliwy wpływ na organizmy biologiczne; dotyczy to roślin, zwierząt oraz ludzi. Stopień zagrożenia zdrowia zależy przy tym zarówno od ilości i mocy stacji nadawczych, jak również od kąta (wysokości i strony) oraz od odległości w stosunku do miejsca pobytu.

QUANTEC neutralizuje promieniowanie telefonów komórkowych

Naukowcy amerykańscy zbadali działanie pulsujących fal radiowych i pól magnetycznych. Odkryli przy tym, że komórki ludzkie mogą błędnie uznać pulsujące fale radiowe i pola magnetyczne za własne sygnały kontrolne, jeśli otrzymają ponad 2.000 impulsów. Przy nowotworach mózgu stwierdzono np., że przy częstym korzystaniu z telefonu komórkowego tumor zlokalizowany jest na ogół po tej stronie głowy, która jest preferowana podczas rozmów.

Stwierdznono ponadto, że pulsujące fale radiowe i pola magnetyczne nie mają już żadnego wpływu na organizmy żywe, kiedy nakłada się na nie chaotyczne pole magnetyczne. Do wytworzenia tych chaotycznych pól służą diody z białym szumem – takie, jakie są stosowane w QUANTECU.

Biały szum pomaga w neutralizacji możliwych szkód, spowodowanych przez elektrosmog

W wywiadzie, udzielonym 26.01.2004 dla jednej z amerykańskich stacji radiowych (Nationwide Radio), Patrick Flanagan wypowiedział się na ten temat następująco (dla lepszego zrozumienia komentarze zaznaczono kursywą i wzięto w nawiasy):

„W końcu lat 90-tych – niech pomyślę – chyba było to w 1998 roku, Uniwersytet Katolicki w Waszyngtonie przeprowadził pewien eksperyment. Zastosowano zwykłe pola 60 Hz, 60 cykli (na sekundę) – jak przy normalnym prądzie elektrycznym, z którego korzystamy w domach (dotyczy to Stanów Zjednoczonych; w Europie mamy z reguły pola 50 Hz). Kilka jaj kurzych w inkubatorze otoczono małymi kratkami. Potem poddano jajka wpływowi normalnego 60-cyklicznego pola magnetycznego, jaki na nas oddziałuje, gdy po prostu poruszamy się w naszych domach. (…) Napromieniowano jajka kurze normalną częstotliwością prądu domowego. Wszystkie pisklęta miały po wykluciu mierzalne defekty genetyczne w wyniku oddziaływania tego pola. Zrobiono (też dodatkowo) inkubator kontrolny z magnetyczną osłoną naokoło, tak by pole magnetyczne nie mogło przez nią przeniknąć; jajka kontrolne (z osłoniętego inkubatora) nie wykazały żadnych wad genetycznych.

Następnie włączono do eksperymentu trzeci inkubator. I znów poddano go działaniu 60-cio cyklicznego pola (60 Hertz), ale wprowadzono coś jeszcze – dodatkowe pole magnetyczne z czymś, co nazywa się „białym szumem” lub „różowym szumem”. Co to jest „biały szum” lub „różowy szum”? To stały dźwięk, który brzmi jak wodospad. I co się stało? Sygnał dźwiękowy nie jest periodyczny, dlatego interferuje (zakłóca) pole 60 Hz. Komórki jaj nie zostały poddane wpływowi sygnału 60 Hz. Z tego powodu żadne z jajek, na które oddziaływał „biały szum”, nie wykazało defektów genetycznych. Wiemy już obecnie, jak zapobiegać tym szkodom, które pola magnetyczne wywołują w komórkach.“ (do przeczytania w Abstract amerykańskiego czasopisma BIO-ELECTRO-MAGNETICS z 6. grudnia 1998)

Badania te przeprowadzono na zlecenie amerykańskiej armii. Żołnierze, którzy pracowali z urządzeniami radarowymi, ciągle skarżyli się na poważne dolegliwości zdrowotne. Problem ten został rozwiązany przez wbudowane w urządzenia radarowe diody z „białym szumem”.

Quantec to szansa dla osób, które pragną zdecydowanych zmian w swoim życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone dla QUANTEC GmbH, który jest jedynym właścicielem znaków towarowych i dokumentacji technicznej.