Pola morficzne

Czy zastanawialiście się kiedyś, co może mieć wpływ na kształtowanie się form i zachowań?

Odpowiedź na to pytanie stała się przedmiotem rozważań Ruperta Sheldrake’a, który poświęcił temu zagadnieniu wiele uwagi, a swoje spostrzeżenia opublikował w książce „Nowa nauka życia”. W jednym z rozdziałów autor wypowiada przekonanie, że wszystkie systemy są regulowane, a dzieje się tak za sprawą niewidocznych pól organizujących. Podkreśla przy tym, że ich wpływ jest tak samo silny niezależnie od odległości – oddziaływanie jest tak samo mocne i z daleka, i z bliska.

Twierdzenie Ruperta Sheldrake’a można wytłumaczyć w następujący sposób. Autor wychodzi z założenia, że jeżeli jeden z przedstawicieli gatunku poznaje tajniki pewnego zachowania, to przyczynowe pole tego gatunku ulega zmianie. Pociąga to za sobą określone konsekwencje. Chodzi mianowicie o to, że rezonans morficzny jest uzależniony od częstotliwości zachowań. W przypadku bowiem, gdy zachowanie trwa bardzo długo, jego rezonans morficzny przenosi się na cały gatunek.

Idąc tokiem myśli Ruperta Sheldrake’a, wyjaśnijmy etymologię słowa morfogenetyczny, wywodząc je od morph, „forma” i genesis, „powstający”.

Co to jest?

Według autora jest to niewidzialna matryca , czyli „pole morfogenetyczne”. Teoria opiera się na przekonaniu, że działanie tego pola to „działanie na odległość” obejmujące z jednej strony czas, z drugiej przestrzeń. Rupert Sheldrake uważa, że pola morficzne przenoszą się zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, a co za tym idzie wydarzenia z przeszłości mogą jednocześnie wywierać wpływ na inne wydarzenia niezależnie od czaso-przestrzeni – gdziekolwiek bądź.

Zagadnieniom tym przypatrywał się także bliżej Lyall Watson i dał temu wyraz w swojej książce „Fala życia”. Obiektem jego obserwacji były małpy. Watson odkrył bowiem, że zwierzęta te – nawet wówczas, gdy nie komunikują się ze sobą – będąc daleko, uczą się od siebie nowych zachowań.

Quantec to szansa dla osób, które pragną zdecydowanych zmian w swoim życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone dla QUANTEC GmbH, który jest jedynym właścicielem znaków towarowych i dokumentacji technicznej.