Siła umysłu

W tym doświadczeniu odchylenie przy "+" wyniosło 10 %, przy "-" 5 %.

Zjawiska, które odbiegają od utartych, zakodowanych w umysłach i świadomości wzorców na przykład form i zachowań, są nazywane anomaliami. Tak naprawdę, gdyby popatrzeć na nie w sposób naukowy, należałoby zaprzeczyć nie tylko ich istnieniu, lecz także możliwości ich występowania, a pomimo tego anomalie wszelkiego rodzaju się zdarzają. W Stanach Zjednoczonych doszło do utworzenia specjalnego laboratorium – Princeton Engineering Anomalies Research Labor (w skrócie: PEAR) – którego głównym celem działalności jest badanie anomalii.

Absolutny przełom nastąpił wówczas, gdy w Princeton zostało dowiedzione, że pod wpływem działania myśli można zmienić tor spadania kulek. Przeprowadzono bowiem eksperyment, do którego zaangażowano studentów. Siłą swojego umysłu sprawiali oni, że spadające kulki spełniały ich oczekiwania i wybierały tę, a nie inną linię. To osiągnięcie przyczyniło się do tego, że rozpoczęto prowadzenie badań nad białym szumem quantec. Punktem wyjścia stało się bowiem przekonanie, że za pomocą własnej siły woli człowiek może sterować materią, a to z kolei sprawiło, że naukowcy postanowili zbadać, czy poprzez biały szum człowiek może oddziaływać na interfejs komputerowy z jednej strony, z drugiej natomiast, jaki byłby ewentualny zakres tego oddziaływania.

W celu przeprowadzania eksperymentu ponownie wykorzystano grupę studentów. Ich zadanie polegało na siedzeniu przed komputerem, który został poddany działaniu białego szumu. Komputer musiał nieustannie dokonywać wyboru pomiędzy plusem a minusem.

I cóż się okazało?

Wybory komputera w znaczącym stopniu o wiele częściej dotyczyły plusa. Jest to jednoznaczne z tym, że człowiek siłą woli i umysłu może oddziaływać na materię, co niniejszym badaniem zostało udowodnione (por. wykres).

Materiał informacyjny nt. laboratorium PEAR w Princeton:

Więcej nt. laboratorium PEAR na stronie uniwersytetu Princeton:
www.princeton.edu/~pear/

Quantec to szansa dla osób, które pragną zdecydowanych zmian w swoim życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone dla QUANTEC GmbH, który jest jedynym właścicielem znaków towarowych i dokumentacji technicznej.