Świadomość globalna

Roger Nelson, fot. EGG Project

Wiele wspólnego z teorią pól morficznych mają doświadczenia przeprowadzane przez pracującego na Uniwersytecie Princeton Rogera Nelsona. Za pomocą różnych badań udało mu się bowiem udowodnić, że biały szum diod jest wrażliwy także na świadomość grupową.

Jednym z pierwszych przeprowadzanych przez Nelsona eksperymentów było zabranie swoich diod do sali koncertowej, co zaowocowało spostrzeżeniem, że w czasie koncertu można zauważyć znaczące zmiany w białym szumie emitowanym przez diody. Kolejnym krokiem w badaniach nas polami morficznymi było rozmieszczenie przez Nelsona około siedemdziesięciu pięciu diod na całej kuli ziemskiej w celu sprawdzenia, jaki wpływ na diody będą wywierały doznania emocjonalne ludzkości badane zarówno od Azji po Afrykę. Europa także została uwzględniona w tych pomiarach.

Cóż się okazało?

Biały szum jest bardzo czuły na emocjonalne przeżycia ludzkości. Zsynchronizowanie równorzędnych wyników pomiarów nastąpiło po raz pierwszy dzięki zestawieniu wyników zebranych w czasie pogrzebu Lady Diany oraz m.in. 11 września 2011 roku – dzień zamachu terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Yorku . Zsynchronizowanie było to możliwe, ponieważ dane ze wszystkich diod świata, niezależnie od tego, czy jest to Afryka, Azja, Stany bądź Europa były przekazywane do komputera centralnego.

Pomiary są odczytywane w odniesieniu do czarnej linii. Przed zamachem czarna linia znajdowała się w pobliżu zera, jednak bardzo się odchyliła jeszcze zanim większość ludzi zobaczyła skutki ataku w telewizji. Oznacza to, że ludzie reagują tak samo na określone wydarzenia, niezależnie od tego, jak bardzo są od siebie oddaleni. Z drugiej strony świadczy to o tym, że pomiędzy ludźmi jest obecna więź, która sprawia, że reagujemy tak samo, nawet wtedy, gdy nie dostrzegamy tych samych sytuacji i wówczas, kiedy otrzymywane informacje nie są identyczne.

Reakcja diod nie zależy od bliskości miejsca danego wydarzenia. Odchylenia są tak samo mocne w każdym zakątku świata.

Quantec to szansa dla osób, które pragną zdecydowanych zmian w swoim życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone dla QUANTEC GmbH, który jest jedynym właścicielem znaków towarowych i dokumentacji technicznej.