Umysł & materia

Zanim rozpoczęto badania nad białym szumem, przeprowadzono serię wstępnych doświadczeń, których celem było sprawdzenie, czy ludzka świadomość może wywierać wpływ na materię. Wyniki tych eksperymentów były krzepiące i zachęciły uczonych do przeprowadzenia badań nad białym szumem, z którym bezpośrednio związany jest quantec i psychometria.

W jaki sposób doszło do rozpoczęcia badań nad białym szumem?
Zaczęły się od udostępnienia wyników doświadczenia przeprowadzanego nad wybraną grupą studentów. Doświadczenie to polegało na tym, że studenci mieli sprawdzić siłę swojego świadomego oddziaływania na kierunek spadania kulek na desce Galtona. Powierzone im zadanie było bardzo proste. Mieli siedzieć na kanapie, patrzeć na kulki i siłą umysłu sprawić, żeby wspomniane kulki były im niejako posłuszne.

Co to oznacza?

Ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że kulki na desce Galtona powinny zachowywać się tak, jak sobie życzył badany student. Polegało to mianowicie na tym, że kule zgodnie z wolą patrzącej osoby powinny spadać bardziej na prawą lub lewą stronę. Okazało się, że było to możliwe. Kulki – kierowane siłą ludzkiej świadomości – nie dosyć, że reagowały na siłę ludzkiej myśli, to jeszcze za każdym razem tak samo się zachowywały.

Kiedy przystąpiono do sporządzenia opisu tych badań (Margins of Reality), szczególną uwagę zwracano na fakt, że wyniki tych eksperymentów były jednakowe, niezależnie od tego, w jakiej odległości studenci przebywali od deski Galtona. Podkreślano ponadto, że nie miało to absolutnie żadnego wpływu na wyniki badań.

Okazało się bowiem, że niektórzy studenci nie tylko nie znajdowali się w tym samym pomieszczeniu, lecz przebywali na innych kontynentach!. Fakt ten w najmniejszym stopniu nie wpływał na wyniki badań. Nie ulegało, więc wątpliwości, że materia w tym przypadku byłą posłuszna ludzkiej świadomości i myślom człowieka. Materia reagowała na jego wolę, tak więc rozpoczęcie badań nad białym szumem było jak najbardziej uzasadnione.

fot. Test Galtona

Quantec to szansa dla osób, które pragną zdecydowanych zmian w swoim życiu. Wszystkie prawa zastrzeżone dla QUANTEC GmbH, który jest jedynym właścicielem znaków towarowych i dokumentacji technicznej.